ดาวน์โหลดแอพ F3 ลงเครื่อง เพื่อถามคำถามผู้ใช้รายนี้